شرکت تولیدی پایپوش

تولید کننده قطعات ریز فلزی برای خودرو، کفش و پوشاک شامل ترمینال برق کلیه خودروها و صنعت برق و انواع منگنه،پرچ و دکمه های فلزی برای کفش و پوشاک با ظرفیت 4-3 میلیارد قطعه در سال

محصولات